Kursy realizowane w Ośrodku Szkolenia OSKAR


Uwaga:
Wszystkie nasze kursy kończą się egzaminem przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego po zdaniu którego kursanci otrzymują uprawnienia państwowe.

Inne szkolenia

Szkolimy również na uprawnienia SEP

Zapraszamy do uczestnictwa.