Współpraca

Organizujemy w Toruniu i Świeciu n/Wisłą szkolenia na maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Szkolenia odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Szkolimy operatorów w n/w specjalnościach:
- koparkoładowarki
- koparki jednonaczyniowe
- ładowarki jednonaczyniowe
- spycharki
- równiarki
- wielozadaniowe nośniki osprzętu (ładowarki teleskopowe
- walce drogowe
- zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
- pompy do mieszanki betonowej
- zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
- przecinarki do nawierzchni dróg
- narzędzia udarowe ręczne
- betoniarki
- piły mechaniczne do ścinki drzew
- rusztowania budowlane

Uwaga:
Wszystkie nasze kursy kończą się egzaminem przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego po zdaniu którego kursanci otrzymują uprawnienia państwowe.

Inne szkolenia

Szkolimy również na uprawnienia SEP

Zapraszamy do uczestnictwa.