Warunki przyjęcia na kurs


Klasa III uprawnień:
 
- ukończone 18 lat,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
  zawodu operatora w specjalności na która planuje się zrobić kurs (oryginał),
 
UWAGA:
 
- w przypadku maszyn które występują w dwóch klasach - istnieje możliwość
   zrobienia najwyższej klasy uprawnień ale wtedy trzeba ukończyć kurs najpierw
   na niższą klasę uprawnień, a następnie na wyższą. Na koniec zdaję się jeden
   końcowy egzamin